Lekce PlayWisely

  • Lekce PlayWisely trvá 30 minut.
  • Každá lekce má tři části - během nich projdeme výukové karty, potrénujeme pohybové dovednosti a vyzkoušíme práci prstíků (hrubá a jemná motorika), na závěr se opět vrátíme ke kartám.
  • V jednotlivých týdnech se věnujeme různým fyzickým aktivitám, abychom docílili všestranného vývoje.
  • Členění lekcí je vždy stejné, jejich obsah se mění podle věku a schopností dítěte.
  • Na každé lekci je vždy přítomen doprovod, nejčastěji rodič - zkrátka někdo, kdo vytváří pro dítě pocit bezpečí a pohody.
Doporučujeme si s sebou vzít pohodlné oblečení a pití.


Kontaktní informace

Telefon: +420775224287   Email: martina@babylonkv.cz   Web: www.babylonkv.cz   Adresa: Areál Sportstudia Prima, Buchenwaldská 460/7, 360 05 Karlovy Vary